Vi tar gärna uppdrag från de första ideerna till en färdig konstruktion

Vi konstruerar och utvecklar skräddarsydda tekniska lösningar eller design av färdiga produkter, maskiner eller automatiserade system

Vi kan använder de vanligaste CAD systemen på marknaden och tar fram allt från konceptskisser till färdiga produktions underlag