Inköp av material
Prototyptillverkning
Lågserie tillverkning
Maskinbyggnation
Uppstart och tester av automatiserade system